ติดต่อเรา

แผนที่

 

ฝ่่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

งานด้านทรัพยากรบุคคล ตึกจักรพงษ์ชั้น 2

1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

Telephone: 02-2564000

--------------------------------------------------------------

King Chulalongkorn Momorial Hospital

1873 Rama 4 Road.Pathumwan.Bangkok.Thailand 10330