ประกาศจ้างตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ อาคารศูนย์ความก้าวหน้าฯ

ประาศจ้างตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ อาคารศูนย์ความก้าวหน้าฯ กำหนดยื่นซอง วันที่ 24 เมย 2562 ระหว่างเวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 15 ... รายละเอียดเพิมเติม