ประกาศควบคุมงานปรับปรุง สก ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

เรื่อง การจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคาร สก ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  ยื่นซอง วันที่  23 เมย 2562 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 15

... รายละเอียดเพิ่มเติม