Display # 
Title Created Date Hits
การจ้างออกแบบปรับปรุงผิวภายนอกอาคาร ภปร โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด Wed:Mar:2017 12
การจ้างออกแบบงานปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็ก ตึกสก ชั้น 16 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด Mon:Feb:2017 61
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซค์ ตึกสก Mon:Feb:2017 40
ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำเย็นและเครื่องสูบน้ำระบายความร้อน ตึก สก Fri:Feb:2017 25
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำและท่อประปา ตึก สก Wed:Feb:2017 50
ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็จด้วนยอนุภาคโปรตอนฯ Mon:Jan:2017 65
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็จด้วนยอนุภาคโปรตอนฯ Mon:Jan:2017 53
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร ภปร Sun:Dec:2016 77
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง ศูนย์คอมพิวเตอร์ (แบบรวมอะไหล่) Thu:Nov:2016 65
สอบราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องทำน้ำเย็น หมายเลข 2 ตึก ภปร Wed:Nov:2016 51