Display # 
Title Created Date Hits
สอบราคาจ้างดูแลกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก และแมลงบิน Tue:Jun:2017 10
สอบราคาโครงการติดตั้งฟิล์มและม่าน อาคารจอดรถ 3 (อาคารสำนักงาน) Tue:Jun:2017 14
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 3 อาคาร Tue:Jun:2017 14
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอผึ่งเย็น Cooling Tower อาคาร ภปร Fri:May:2017 17
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย ตึก ภปร Mon:May:2017 30
ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำเย็นและเครื่องสูบน้ำระบายความร้อน ตึก สก Fri:May:2017 17
สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด อาคารว่องวานิช ชั้นล่าง ชั้น5 และ ชั้น6 Wed:May:2017 29
สอบราคาจ้างล้างทำความสะอาดท่อส่งลมเย็น อาคาร ภปร Thu:May:2017 26
สอบราคาโครงการติดตั้งฟิล์มและม่าน อาคารจอดรถ 3 (อาคารสำนักงาน) Tue:Apr:2017 42
การจ้างออกแบบปรับปรุงผิวภายนอกอาคาร ภปร โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด Wed:Mar:2017 50