Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Mitra Global CMS

www.chulalongkornhospital.go.th

== ยินดีต้อนรับ สู่.. เว็บไซต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่ง ให้บริการทางการแพทย์ รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาล การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยฝึกอบรมและบริการทางวิชาการที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ใน ระดบสากล อีกทั้งการบริหารจัดการองค์กร ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพทางการเงิน มีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday254
mod_vvisit_counterYesterday2286
mod_vvisit_counterThis week9884
mod_vvisit_counterThis month56650
mod_vvisit_counterAll2985173
    
รายงานความคืบหน้าการเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม 27 ตค 54

เรียน คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่รพ.จุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน

ผมขอรายงานความคืบหน้าการเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม เพิ่มเติมสำหรับวันนี้นะครับ ตามที่ผมได้ส่งแผนปฏิบัติการรับสถานการณ์น้ำท่วม ของรพ.จุฬาฯ ให้ทุกท่านทราบเมื่อเย็นวานนี้นั้น ต้องเรียนว่า ขณะนี้เราอยู่ในแผนระดับ 1 คือ การเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งในการป้องกันด้านกายภาพ การเตรียมสำรองระบบสาธารณูปโภค เวชภัณฑ์และยา ซึ่งข้อมูลที่ผมชี้แจงให้ทุก ท่านทราบ ถึงกำลังความสามารถของระบบสำรองต่างๆของรพ.นั้น ผมคิดว่าพวกเราทุกคนน่าจะได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้ พวกเราจะได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อให้ผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างดีที่สุดครับ ประเด็นสำคัญของวันนี้ คือ

  • การป้องกันด้านกายภาพได้มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ อ.ประเสริฐและ อ.โสภาคย์
    พร้อมทีมได้เดินตรวจเยี่ยมตามจุดต่างๆทุกวัน
  • มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพิ่มเติมที่ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ผมต้องขอขอบคุณแพทย์ประจำบ้านและฝ่ายการพยาบาลที่สามารถจัดทีมได้ภายใน 3 ชั่วโมงนอกจากนั้นนิสิตแพทย์ของเราก็ได้เข้าไปช่วยคัดกรองผู้อพยพที่จุฬาฯซึ่งทำหน้าที่อย่างเข็มแข็งมากได้รับคำชมจากอาจารย์หลายคณะฯ ครับ
  • การจัดบริการผู้ป่วยนอกในวันที่ 27,28,31 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันหยุดราชการที่ ภปร ชั้น1 ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีมากครับ
  • สำหรับการเตรียมการเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยกรณีที่มีความจำเป็นนั้นผมและทีมจะจัดทำแผนให้ชัดเจนขึ้นและสื่อสารให้ทุกท่านรับทราบโดยเร็วครับ

สุดท้ายผมต้องขอแสดงความเห็นใจ อ.ชลเกียรติด้วยครับและต้องขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยเล่าประสบการณ์ให้พวกเรารับทราบความเห็นของอาจารย์เป็นประโยชน์มากครับพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับรวมทั้งผมขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ผมและทีมผู้บริหารจะพยายามดูแลพวกเราทุกคนให้ดีที่สุดครับ

ผมต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านทุกระดับ ที่เสียสละและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร ผมจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ นะครับ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2554

รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 
ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 26 ตุลาคม 2554

ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ 363/2554 เรื่อง กำหนดแผนรองรับสถานกรณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เพื่อให้การดำเนินงานรองรับสถานการณ์น้ำท่วมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้กำหนดแผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตามลำดับความรุนแรง ตามแผนปฏิบัติการตามแนบ
จึงประกาศมาเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติตามแผนดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2554
รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Download แผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 
รายงานการเตรียมการสถานการณ์น้ำท่วม 26 ตค.54

เรียน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของรพ. และคณะแพทยศาสตร์ ทุกท่าน
       ผมขอรายงานการเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติม จากการที่มีการประชุมปรึกษาหารือกับทีมผู้บริหารในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การเตรียมการป้องกันด้านกายภาพ  ขณะนี้เราเร่งป้องกันในที่ต่างๆ ดังนี้
       • ตึกที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะ ตึก สก. ภปร. ซักรีด โภชนาการ และหมู่ตึก X-ray  โดยนอกจากการก่อแนวป้องกัน 2 ชั้น และมีการสำรวจและอุดท่อน้ำทิ้งเพื่อป้องกันน้ำผุด แต่เนื่องจากที่ตึกสวัสดิ์-ล้อมมีหอผู้ป่วยอยู่ จึงได้ประสานกับฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายอายุรศาสตร์ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอยู่ในหอผู้ป่วยอื่นๆ เพื่อทำให้สามารถอุดท่อระบายน้ำและสร้างความมั่นใจในการป้องกันหมู่ตึกของ X-ray ได้โดยที่ไม่กระทบการบริการผู้ป่วย 
       • สำหรับอาคารที่ไม่สูง เช่น ตึกจุมภฏ-พันทิพย์ ตึกพร้อมพันธ์ ได้ประสานฝ่ายที่ดูแลในการเคลื่อนย้ายของที่จำเป็นขึ้นที่สูงหรืออาคารข้างเคียง และทางรพ.จะดำเนินการทำแนวป้องกันให้ในจุดเสี่ยงต่อไป
       • ฝ่ายการพยาบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยที่อยู่ชั้นล่างครบทุกหอเรียบร้อยแล้ว สำหรับห้องฉุกเฉินก็จะมีการย้ายไปที่ มพ 2 และ จฬ 2 หากจำเป็น
2. การเตรียมการสำรองสาธารณูปโภคที่จำเป็น ที่สามารถดูแลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ ดังนี้
       • ไฟฟ้าสำรอง  วันนี้ได้ให้การไฟฟ้านำเครื่องปั่นไฟสำรองมาติดตั้งที่ตึก ภปร. สก. และอปร. เพื่อเป็น back up กรณีฉุกเฉินที่เครื่องปั่นไฟของตึกไม่สามารถทำงานได้
       • น้ำใช้  ได้ประสานกับการประปา และในถังสำรองของเราจัดเก็บไว้ให้พอใช้ได้ประมาณ 2 วัน พร้อมทั้งได้จัดซื้อภาชนะสำรองเพิ่มเติมและแจกจ่ายให้หน่วยงานสำรองไว้
       • น้ำดื่ม  ขณะนี้มีน้ำขวดที่ได้รับการบริจาคจากบริษัทต่างๆ ประมาณ 20,000 ลิตร  และเรายังได้รับทราบจากอาจารย์เกรียงว่า ที่หน่วยโรคไตสามารถผลิตน้ำโดยหลักการ osmosis ให้ได้อีก ทางรพ.จึงได้จัดซื้อถังเตรียมไว้แล้ว
       • ออกซิเจนเหลว  สามารถใช้ได้ประมาณ 3 วัน (อัตราการใช้ปกติ) และได้ประสานกับทางบริษัทแล้ว
       • อาหาร  ฝ่ายโภชนาการจัดเตรียมไว้สามารถทำได้ 5 วัน และถ้าปรับเมนูจะอยู่ได้ประมาณ 7 วัน และยังได้ประสานกับกองทัพเรือในการส่งอาหารให้หากจำเป็น  นอกจากนั้นเรายังมีบะหมี่สำเร็จรูปอีกหลายสิบลัง พร้อมทั้งได้ติดต่อ CP All โดยได้รับคำยืนยันว่าสามารถส่งอาหารสำเร็จรูปให้รพ. ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กล่องต่อวัน
       • ก๊าซหุงต้ม  มีใช้ได้ 2 วัน แต่ติดต่อกับบริษัทที่จัดส่งแล้วว่าสามารถส่งให้ได้
       • การเดินทางภายในรพ. กรณีน้ำท่วม  ได้จัดเตรียมสะพานไม้ต่อทางเดินระหว่างตึก และการติดต่อรถ GMC ของทหาร และรถของกองบรรเทาทุกข์ พร้อมเรือท้องแบนไว้เรียบร้อยแล้ว
3. การบริการผู้ป่วยใน รพ.
       • การบริการผู้ป่วยนอก  เนื่องจากวันที่ 27-31 ตุลาคม 2554 รัฐบาลประกาศหยุดราชการ แต่เนื่องจากที่ผ่านมาจะยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่มาติดต่อขอรับยาหรือรับการตรวจรักษา เราจึงได้ประชุมกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆในวันที่ 25 ตุลาคม ว่ารพ.จุฬาฯจะยังคงให้บริการผู้ป่วย (ในวันที่ 27, 28, 31) แต่ปรับลดลง โดยจะจัดตรวจ OPD ที่ ภปร. ชั้น 1 และแจ้งให้ทุกหน่วยงานส่งแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้มาปฏิบัติงานบางส่วน เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยเท่าที่จำเป็นได้  
       • การเพิ่มแพทย์สำหรับการตรวจผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินนอกเวลาที่ห้องเบอร์ 9 (ปัจจุบันย้ายไปอยู่ที่ ภปร.ชั้น 1) 
       • การบริการผู้ป่วยใน  ยังคงนโยบายเดิม คืองดการผ่าตัด elective ทั้งในและนอกเวลาราชการ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเท่านั้น   
       • การอนุมัติให้จ่ายยาผู้ป่วยในที่กลับบ้านเพิ่มจาก 7 วันเป็น 1 เดือน ในช่วงนี้ เพื่อความสะดวกของผู้ป่วย
       • การเตรียมส่งต่อผู้ป่วย (กรณีจำเป็น) โดยฝ่ายการพยาบาลมีการจัดเตรียมข้อมูลและประเภทผู้ป่วยทุกวัน และมีการประสานงานเบื้องต้นกับรพ.ต่างๆ เช่น รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา และรพ. จันทบุรี นอกจากนั้นในวันพรุ่งนี้ อ.ฉันชาย กับฝ่ายการพยาบาลจะออกไปเยี่ยมรพ. ต่างจังหวัด เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ กรณีต้องย้ายหอผู้ป่วย แต่อย่างไรก็ตาม ผมขอย้ำว่าเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ขณะนี้เรายังไม่ได้ส่งต่อผู้ป่วย
4. การจัดทำแผนปฏิบัติการรับสถานการณ์น้ำท่วม  โดยจัดทำเป็นแผนการสั่งการเป็นขั้นตอน โดยจะเวียนแจ้งให้ทุกท่านทราบภายในวันนี้ และทีมผู้บริหารรพ.เองก็ได้จัดเวรค้างคืนในรพ.ทุกวันร่วมกับผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
5. การดูแลบุคลากรที่ได้รับความเดือนร้อน  
       • ที่พัก  ขณะนี้มีบุคลากรและครอบครัวได้รับความเดือนร้อนมากกว่า 500 คนที่มาพักในบริเวณตึก 14 ชั้น และอาคารจอดรถหลังที่ 3 ซึ่งทางรพ.ได้สั่งซื้อที่นอนและผ้าห่มมาเพิ่มเติม ถ้าท่านใดเดือดร้อนยังสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงาน (4898, 4899)
       • ที่จอดรถ ขณะนี้เต็มทุกตึก ซึ่งอาจส่งผลให้หลายท่านไม่สะดวกสบาย ผมต้องขอบคุณในความเสียสละของทุกท่านที่แบ่งปัน และพยายามเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยสำหรับท่านที่ยังใช้รถขับไปมาแบบไม่ค้างคืน สามารถจอดได้ที่ ตึกอปร.ครับ
ขอขอบคุณทุกๆท่านมากในความร่วมมือ ร่วมใจ และคำแนะนำต่าง ๆ ครับ
โศภณ นภาธร
26 ตุลาคม 2554

 
ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 26 ตค 54

ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทยได้อนุมัติให้สำนักงานต่างๆ หยุดงานในวันที่ 27-31 ตุลาคม 2554 อนุโลมตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ และเพื่อเป็นการบรรเทา ความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เจ็บป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะเปิดบริการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก สำหรับประชาชนที่ไม่ทราบข่าวหรือผู้ป่วยเก่าของโรงพยาบาลที่ต้องมารับยาต่อเนื่องในวันที่ 27, 28 และ 31 ตุลาคม 2554 ณ ตึกภปร.ชั้น 1

ตามที่รัฐบาลประกาศให้วันที่ 27-31 ต.ค.54 เป็นวันหยุดราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงของดรับผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะฉุกเฉิน, ลดการผ่าตัดผู้ป่วยที่ยังรอได้, การทำหัตถการทางการแพทย์ที่ไม่เร่งด่วน ยกเว้นการให้เลือด, การให้ยาเคมีบำบัด รวมทั้งของดการบริการของคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการตามวันดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ด้วย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
รายงานจากคณบดี 23 ตุลาคม 2554

เรียน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกท่าน


 วันนี้ทีมผู้บริหารคณะและรพ. ได้ประชุมกันในช่วงเช้า เพื่อติดตามสถานการณ์ภาวะน้ำท่วม มีประเด็นสำคัญที่ขอสื่อสารให้ทุกคนรับทราบดังนี้
           การเตรียมการทางกายภาพในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หมู่ตึกของรังสีวิทยา โภชนาการ หน่วยซักรีด  ทางทีมกายภาพจะดำเนินการวางแนวป้องกัน 2 ชั้น โดยให้สูงกว่าพื้นตึก 1 เมตร โดยเบื้องต้นจะเหลือพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการเข้าออกในการทำงาน แต่ในกรณีฉุกเฉินจะดำเนินการปิดช่องทางดังกล่าวทันที
           สำหรับการดูแลบุคลากรของเราที่ประสบภัยจากน้ำท่วม ขณะนี้สถานที่ที่จัดเตรียมไว้ยังเพียงพอในการรองรับ หากท่านใดเดือดร้อนสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงาน (02-2564898, 02-2564899)
 สำหรับเรื่องการสื่อสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม ผมและทีมกำลังปรับปรุงครับ
 

ขอขอบคุณทุกๆท่านมากนะครับ 
  รศ.นพ. โศภณ นภาธร

 
ประกาศจากคณบดี วันที่ 22 ตุลาคม 2554

 

เรียนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่รพ.จุฬาฯและคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน

            วันนี้ทีมผู้บริหารรพ.และคณะฯ ได้มาประชุมร่วมกัน เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม โดยวันนี้เราได้เชิญ คุณธีรพงษ์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกรมชลประทาน และกทม มาให้ข้อมูลถึงสถานการณ์น้ำท่วม รวมถึงการคาดการณ์เพื่อการวางแผนป้องกัน ที่เหมาะสมของรพ.จุฬาฯ โดย โดยมีข้อมูลทางวิชาการระบุว่า พื้นที่บริเวณจุฬาฯระดับดินเดิมอยู่ที่ 0-1 เมตร เทียบกับระดับน้ำทะเล
ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่ทีมรพ.เตรียมการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
• การประสานกับวิศวกรและบริษัทก่อสร้าง เพื่อจัดทำแนวป้องกันเพิ่มเติม โดยเฉพาะพื้นที่ที่ ต้องรักษาไว้เนื่องจากมี เครื่องมือราคาเเพง เช่น หมู่ตึกของแผนกรังสีวิทยา อาคารโภชนวิทยา หน่วยซักรีด และอาคารที่มีพื้นที่ใต้ดิน เช่น ภปร. สก.
• การสำรองน้ำและอาหารสำเร็จรูปเพิ่มเติม
• การวางแผนการส่งต่อผู้ป่วยของรพ. (ถ้ามีความจำเป็น)
• การจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในอาคารเตี้ย โดยฝ่ายการพยาบาลรับไปดำเนินการ
• การสำรวจปลั๊กไฟ ที่อยู่ในจุดเสี่ยง โดยทีมฝ่ายบริหารงานอาคาร
• การทบทวนแผนภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ และจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบต่อไป
• การดูแลเจ้าหน้าที่และครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งขณะนี้ได้ทยอยเข้าพักที่ตึก 14 ชั้น ทั้งในด้านน้ำดื่ม การดูแลสภาพแวดล้อมความสะอาด ต้องเรียนว่าขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 300 คน แล้ว
แต่เนื่องจากรพ.และคณะมีพื้นที่เป็นจำนวนมาก เพื่อความไม่ประมาท ผมอยากขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสำรวจพื้นที่ของตนเอง โดยเฉพาะในบริเวณที่อยู่ชั้นล่าง หากมีสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือที่สำคัญ ขอให้จัดทำแผนและเตรียมการเคลื่อนย้าย ไปอยู่ในที่สูงก่อน รวมทั้งขอให้ช่วย สำรวจปลั๊กไฟ ที่อยู่ในที่ต่ำ โดยท่านสามารถส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลางเพื่อไปช่วยดำเนินการให้ โดยขอให้ Fax ข้อมูลมาให้ ที่ 02-256-4335 เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายบริหารงานอาคารดำเนินการต่อไป
สุดท้ายสิ่งที่ผมอยากขอความร่วมมือ คือ ปัญหาเรื่องที่จอดรถ ซึ่งขณะนี้มีการจอดเต็มพื้นที่ เพราะทุกคนกังวล กับข่าวๆต่างๆที่เกิดขึ้นจำนวนมาก เราได้สำรวจผู้ที่นำรถมาจอดทิ้งไว้ทั้งหมด แล้ว พบว่ามีหลายท่านนำรถมาจอดเกินมากกว่า 1 คัน (มีประมาณ 40 คน บางคนมีถึง 3 คัน ) ผมจึงขอความกรุณาให้ช่วยแบ่งปันพื้นที่ให้กับผู้ที่มีสิทธิท่านอื่นๆอย่างเท่าเทียมกันด้วยครับ และผมต้องขอโทษ สำหรับผู้ที่มีสิทธิจอดรถ ที่อาจพบปัญหาในการนำรถมาจอดในวันทำงาน ผมและทีมกำลังประสานหาพื้นที่ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ผมขอขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งครับ

รศ.นพ. โศภณ นภาธร

 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

Results 428 - 434 of 749


   

E-mail @ Chulahospital.org

Sample Image

Download แบบฟอร์มขอใช้ e-mail
คลิ๊กที่นี่

 

Polls

ร่วมให้คะแนน หน้า Website โรงพยาบาล แบบใหม่ ....
 

Who's Online

 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
   
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS