Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Mitra Global CMS

www.chulalongkornhospital.go.th

== ยินดีต้อนรับ สู่.. เว็บไซต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่ง ให้บริการทางการแพทย์ รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาล การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยฝึกอบรมและบริการทางวิชาการที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ใน ระดบสากล อีกทั้งการบริหารจัดการองค์กร ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพทางการเงิน มีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1225
mod_vvisit_counterYesterday1982
mod_vvisit_counterThis week11253
mod_vvisit_counterThis month1225
mod_vvisit_counterAll2746271

ประชุมวิชาการร่วมโรคมะเร็งระหว่างสถาบัน MD Anderson Cancer Center
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วันที่ ๒๐-๒๑ตุลาคม ๒๕๕๗

http://www.chulacancer.net/conferences.php    
บ้านนี้มีสุข

ปฏิทินข่าว : พฤหัสบดี  26  พฤษภาคม  2554  เวลา 09.00 น. : ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส ตึก อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น “ ประธาน ” ในงาน “ บ้านนี้มีสุข ” งานต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2554 นิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2554 มี จำนวนรวมทั้งสิ้น 321 คน ( ชาย 172 คน , หญิง 149 คน ) เป็นนิสิตแพทย์ใหม่ที่มาจาก  4  โครงการ  ดังนี้ ...
1. โครงการแพทย์จุฬาฯ รอบรู้คู่คุณธรรม  210 คน ( ช 115 / ญ 95 )
2. โครงการโอลิมปิกวิชาการ        3 คน ( ช 2 / ญ 1 )
3. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน   20 คน ( ช 8 / ญ 12 )
4. โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท   88 คน ( ช 47 / ญ 41 )

 
งาน “ น้ำใจ..สร้างกุศล ”

งานเปิดตัว “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี 2554

ศาสตราจารย์นายแพทย์ อดิศร ภัทราดูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานในงาน “ น้ำใจ..สร้างกุศล ” งานเปิดตัว “ เข็มวันอานันทมหิดล ” ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 8) ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๙ มิถุนายน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกตเวทิตาคุณรำลึก ณ ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ณ ตึกอานันทมหิดล รพ.จุฬาฯ

Read more...
 
สัปดาห์วันพยาบาลสากล ปี ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ตึก ภปร ชั้นล่าง นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานในพิธีเปิดงาน   “ สัปดาห์วันพยาบาลสากล ปี ๒๕๕๔ ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อสดุดีคุณงามความดีของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่ทำประโยชน์มากมายให้แก่มวลมนุษย์ สมควรแก่การให้เกียรติ ยกย่อง และยึดถือเป็นแบบอย่าง และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงบริการสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะของประชาชนทุกภาคส่วนเท่าเทียมกัน ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการประวัติและการสดุดีมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ผู้ให้กำเนิดวิชาชีพพยาบาล ผลงานของพยาบาลสภากาชาดไทยที่ได้รับเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล ผลงานด้านพัฒนาและสร้างสรรค์บริการของพยาบาล E-learningกับการดูแลสุขภาพตนเอง พร้อมตอบปัญหาและรับของที่ระลึก กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “การนวดคลายเครียด”และร่วมส่งสารสร้างกำลังใจและความประทับใจบน บอร์ด “ใจสื่อใจ ...พยาบาลสากล”สำหรับผู้ที่มาร่วมงานและชมนิทรรศการจะได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 
ลงนามถวายพระพร

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

 
สัปดาห์วันพยาบาลสากล ปี ๒๕๕๔

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมงาน “สัปดาห์วันพยาบาลสากล ปี ๒๕๕๔” ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ อาคาร ภปร ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

• ชมนิทรรศการมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ผู้ให้กำเนิดวิชาชีพพยาบาล
• ผลงานที่ได้รับเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล กับพยาบาลสภากาชาดไทย
• ชมผลงานด้านพัฒนาและสร้างสรรค์บริการของพยาบาล พร้อมตอบปัญหาและรับของที่ระลึก
• E-learning กับการดูแลสุขภาพตนเอง
• ผลงานด้านพัฒนาและสร้างสรรค์บริการของพยาบาล พร้อมตอบปัญหาและรับของที่ระลึก
• ร่วมส่งสารสร้างกำลังใจและความประทับใจบน บอร์ด “ใจสื่อใจ ...พยาบาลสากล”

สำหรับผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป ฟรี...!

 
ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดบวรนิเวศวิหาร - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี วัดบวรนิเวศวิหาร -โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ และผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาล พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โดยมีกำหนดทอดผ้าป่าในวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ตึก ภปร ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ ๐๒-๒๕๖-๔๕๐๕ , ๐๒-๒๕๖-๔๓๘๒ หรือ ๐๒-๒๕๖-๔๐๐๐ ต่อ ๓๒๙๑

 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

Results 428 - 434 of 706


   

E-mail @ Chulahospital.org

Sample Image

Download แบบฟอร์มขอใช้ e-mail
คลิ๊กที่นี่

 

Polls

ร่วมให้คะแนน หน้า Website โรงพยาบาล แบบใหม่ ....
 

Who's Online

We have 2 guests online
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
   
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS