Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Mitra Global CMS

www.chulalongkornhospital.go.th

== ยินดีต้อนรับ สู่.. เว็บไซต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่ง ให้บริการทางการแพทย์ รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาล การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยฝึกอบรมและบริการทางวิชาการที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ใน ระดบสากล อีกทั้งการบริหารจัดการองค์กร ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพทางการเงิน มีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1555
mod_vvisit_counterYesterday1932
mod_vvisit_counterThis week9411
mod_vvisit_counterThis month16568
mod_vvisit_counterAll3411183
    
" ผู้ทรงคุณวุฒินายแพทย์ ระดับ 10 ” คนแรกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ PDF Print E-mail

คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการในสายงานแพทย์ ทันตแพทย์และสัตวแพทย์ สภากาชาดไทย พิจารณาแต่งตั้งให้ พิจารณาผลงานทางวิชาการ มีมติเห็นชอบและสภากาชาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว ฝ่ายผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ทรงคุณวุฒินายแพทย์ระดับ 10” นับเป็น " คนแรก ” ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเป็นคนที่ 3 ของสภากาชาดไทย

ทั้งนี้ โดยการพิจารณาคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด ซึ่งมีผลงานปริมาณย้อนหลัง 3 ปี ที่แสดงให้เห็นถึงเป็นผู้ที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถในวิชาการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพงานอยู่ในชั้นดีมาก นอกจากนี้ยังมีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆที่สำคัญ เช่น ผลงานบริการดีเด่น เรื่อง “ โครงการบริการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ประกอบการร้านค้าอาหารในโรงพยาบาล ” เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ เป็นประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการร้านอาหารในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่จะได้รับบริการที่มีมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหารสมกับเป็นสถานพยาบาล และโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศ รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสาขาวิชาการแพทย์และสาธารณสุข มีผลงานด้านการสอนและฝึกอบรม ซึ่งมีแผนการสอน มีสื่อการเรียนและเอกสารประกอบการสอน มีผลการประเมินการสอนที่ชัดเจนใน" ระดับดีเยี่ยม " นอกจากนี้ ยังจัดทำเอกสารวิชาการและการให้คำปรึกษาทางวิชาการ ทั้งในและนอกสถาบัน รวมทั้งมีผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ซึ่งมีคุณภาพงานในชั้นดีเยี่ยม ( Excellent )

ประวัติการทำงาน :
เมษายน 2535 นายแพทย์4
เมษายน 2537 นายแพทย์ 5
เมษายน 2539 นายแพทย์ 6
พฤศจิกายน 2541 ผู้ชำนาญการนายแพทย์ 7
เมษายน 2546 ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์ 8
ตุลาคม 2548 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์ 9
กันยายน 2551 ผู้ทรงคุณวุฒินายแพทย์ 10

ตำแหน่งการทำงาน :
พ.ศ. 2545 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผู้ป่วยนอก ด้านวางแผนและพัฒนา
พ.ศ. 2550 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผู้ป่วยนอก ด้านวิชาการ
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผู้ป่วยนอก ด้านบริหาร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
1. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ปี 2540 (ตม.) ประกาศในราชกิจจาฯ เล่ม 115 ตอนที่ 2ข
2. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ปี 2543 (ทม.) ประกาศในราชกิจจาฯ เล่ม 118 ตอนที่ 4ข
3. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ปี 2547 (ทช.) ประกาศในราชกิจจาฯ เล่ม 122 ตอนที่ 11ข

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ :
1. รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น (ประเภทแพทย์) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2551
2. เหรียญกาชาดสรรเสริญ ประจำปี พ.ศ. 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< Prev   Next >


 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
   
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS