Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Mitra Global CMS

www.chulalongkornhospital.go.th

== ยินดีต้อนรับ สู่.. เว็บไซต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่ง ให้บริการทางการแพทย์ รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาล การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยฝึกอบรมและบริการทางวิชาการที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ใน ระดบสากล อีกทั้งการบริหารจัดการองค์กร ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพทางการเงิน มีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday713
mod_vvisit_counterYesterday2291
mod_vvisit_counterThis week5228
mod_vvisit_counterThis month50892
mod_vvisit_counterAll3507608
    
รางวัลเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล PDF Print E-mail

 

ขอแสดงความยินดี

นางสาวสุมล เกษรวนิชวัฒนา หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ( ICRC ) ให้รับรางวัลเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ครั้งที่ 42 โดยจะเข้ารับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 9 เวลาประมาณ 14.00 น.ในโอกาสที่เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานประชุมกรรมการสภากาชาดไทย

 

 

“ เหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ” เป็นเหรียญซึ่งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจัดทำขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี ความเสียสละที่อุทิศตนในการพยาบาลผู้ป่วยทั้งในยามสงบและสงคราม เป็นผู้วางรากฐานการพยาบาล และป็นผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล เหรียญนี้สร้างขึ้นโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในปี พ.ศ.2455 โดยกำหนดการมอบทุก ๆ 2 ปี และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ครั้งที่ 42 ให้กับผู้ที่มี ผลงาน “ ดีเด่น ” ทั้งในยามสงบและสงคราม ในการอุทิศตนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้เคราะห์ร้ายจากสงครามและภัยพิบัติ อุทิศตนในการให้บริการ เป็นผู้ริเริ่มและผู้นำในการให้การศึกษาด้านสาธารณสุขหรือการพยาบาล ฯลฯ ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 มีเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1.นางสาวอนงค์ ทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
2. นางสาวเพียงใจ กรรณเทพ หัวหน้าหน่วยสัมภาระผู้ประสบภัยและประชานามัยพิทักษ์
3.นางสาวกรองจิต ชมสมุทร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
4.นางสาวสุมล เกษรวนิชวัฒนา หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารและคณะทำงาน เว็ปไซด์ www.chulalongkornhospital.go.th ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

 
< Prev   Next >


 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
   
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS