Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Mitra Global CMS

www.chulalongkornhospital.go.th

== ยินดีต้อนรับ สู่.. เว็บไซต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่ง ให้บริการทางการแพทย์ รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาล การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยฝึกอบรมและบริการทางวิชาการที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ใน ระดบสากล อีกทั้งการบริหารจัดการองค์กร ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพทางการเงิน มีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Login Form


Lost Password?

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday190
mod_vvisit_counterYesterday2105
mod_vvisit_counterThis week2295
mod_vvisit_counterThis month9452
mod_vvisit_counterAll3404067
    
แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คำสั่งสภากาชาดไทย ที่ 1333/2558

ด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 กันยายน 2558 จึงให้รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันที่ 30 กันยายน 2558

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 ทวิ แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 65) พุทธศักราช 2546 และโดยอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 318 วันที่ 15 กันยายน 2558 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย"

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 -30 กันยายน 2562

 
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ "Pediatric Imaging Majd-Gilday Young Investigator Award"

 

อ.ดร.กิติวัฒน์ คำวัน ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับ รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ "Pediatric Imaging Majd-Gilday Young Investigator Award" ประจำปี 2558 ของสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา จากผลงานวิจัยเรื่อง "A pharmacokinetic model of 18F-fluorodeoxyglucose (FDG) PET imaging for infant patients" ในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2558 ณ เมืองบัลติมอร์ รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 65 ประเทศทั่วโลก

รางวัล "Pediatric Imaging Majd-Gilday Young Investigator Award " เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในผู้ป่วยเด็ก

 
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อผู้ป่วยยากไร้

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2559 ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีได้ที่

ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0-2256-4220, 0-2256-4797 โทรสาร 0-2256-4411

หรือโอนเงินที่บัญชี โครงการ CHULA’S DIAMOND ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลขที่บัญชี 405-6-40867-4
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลขที่บัญชี 623-2-06164-0

 

 
นิทรรศการ “THE ANATOMY 101”

"Don't Take Your Organs To Heaven, Heaven Knows We Need Them Here"

THE ANATOMY 101

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญชมนิทรรศการ “THE ANATOMY 101” นิทรรศการภาพถ่ายแฟชั่นครั้งแรกของไทย เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเรื่องการบริจาคอวัยวะ เพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ถูกสร้างสรรค์ผลงานผ่านฝีมือและแนวความคิดของช่างภาพแฟชั่นแนวหน้าของไทย 2 คน คือ คุณทอม โพธิสิทธิ์ ผู้ฝากผลงานภาพถ่ายแฟชั่นกับซากวาฬ และคุณสุรชัย แสงสุวรรณ ช่างภาพแฟชั่นที่มีผลงานระดับนานาชาติมากมาย

“THE ANATOMY 101" ถือว่าเป็นการรณรงค์ทางการแพทย์ที่มีความเป็นแฟชั่นมากที่สุด และพบเห็นไม่บ่อยนักในการทำโครงการรณรงค์ทางด้านการแพทย์ของโลก

ชมงานแสดงภาพถ่าย THE ANATOMY 101 ทั้งหมดกว่า 30 ชิ้น พร้อมรับบริจาคร่างกายและอวัยวะ ได้ที่โถงรับรองชั้น 1 อาคารจักรพงษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในเวลาราชการ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2558

 
ครบ ชัด ลึก เรื่องมะเร็งระบบทางเดินอาหาร

สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และหน่วยทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานเสวนาให้ความรู้ประชาชน

เรื่อง โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ครั้งที่ 2 ตอน "ครบ ชัด ลึก เรื่องมะเร็งระบบทางเดินอาหาร" วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องโถงแพทยพัฒน์ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พบกับเรื่องที่น่าสนใจ โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ รศ.นพ.พินิจ กุลวณิชย์ : ดูแลสุขภาพอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็ง , ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ : ทำอย่างไร...เมื่อตรวจพบค่า CEA สูง ,อ.นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์ : อาหารต้านมะเร็ง ,รศ.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข : ต่อสู้กับมะเร็ง ความจริง VS ความเชื่อ , ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร : เมื่อไรควรตรวจหามะเร็ง , อ.พญ.สติมัย อนิวรรณน์ :มะเร็งกระเพาะอาหาร.. ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด , พญ.ดร.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ : มะเร็งท่อน้ำดี..มะเร็งที่คนไทยเป็นมากที่สุดในโลก ฯลฯ
รับจำนวนจำกัด 500 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ 02-256-4265 ต่อ 11,15

Read more...
 
ขอเชิญร่วมงาน วันโรคหลอดเลือดสมองโลก

.....จะป้องกันอัมพาตได้อย่างไร ?

วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 15:00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพรหมมาส อาคาร อปร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 7 of 840


   

E-mail @ Chulahospital.org

Sample Image

Download แบบฟอร์มขอใช้ e-mail
คลิ๊กที่นี่

 

Polls

ร่วมให้คะแนน หน้า Website โรงพยาบาล แบบใหม่ ....
 

Who's Online

We have 1 guest online
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
   
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS