Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Mitra Global CMS

www.chulalongkornhospital.go.th

== ยินดีต้อนรับ สู่.. เว็บไซต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่ง ให้บริการทางการแพทย์ รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาล การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยฝึกอบรมและบริการทางวิชาการที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ใน ระดบสากล อีกทั้งการบริหารจัดการองค์กร ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพทางการเงิน มีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1499
mod_vvisit_counterYesterday1517
mod_vvisit_counterThis week11849
mod_vvisit_counterThis month32740
mod_vvisit_counterAll3087179
    
ศูนย์ Cognitive Fitness Center

รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ Cognitive Fitness Center เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ณ ชั้น 7 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.พญ. ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร หัวหน้าฝ่ายจิตเวชศาสตร์ กล่าวรายงาน

ศูนย์ Cognitive Fitness Center เป็นศูนย์การแพทย์ที่มุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพทางสมองของผู้เข้ารับบริการอย่างรอบด้าน โดยอาศัยกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา เช่น Applied Yoga, Dance ,Cooking ,Brain Computer Interface, Visual Reality Training , Cognitive Training เป็นต้น

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดที่ โทร.02-256-4298 02-256-5198

 


 
รดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 12.30 น. รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้ารดน้ำขอพรจาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประเพณีปีใหม่ไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกอบด้วย
รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายการคลัง รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ผศ.พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร และนางสาวมาลินี ดุสิตากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานบริการ

 
Medical Grand Round Role of Traditional Chinese Medicine for Clinicians

Medical Grand Round

Role of Traditional Chinese Medicine for Clinicians

  • ผศ.พญ.ปราณี สุจริตจันทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์

  • อ.พญ.ธนันต์ ศุภศิริ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 12.00-13.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกอบรมวิชาการ ชั้นล่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-256-4536 ต่อ 14

 
ขอเชิญร่วมลงทะเบียนและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุครั้งที่ 3

สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ASEAN Active Ageing 2015 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Read more...
 
ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดบวรนิเวศวิหาร - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี วัดบวรนิเวศวิหาร -โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำรายได้จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และค่ายาสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ และผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาล โดยมีกำหนดทอดผ้าป่าในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ตึก ภปร ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้จัดให้มีการรณรงค์รับบริจาคเพื่อระดมทุนการทอดผ้าป่า ตั้งแต่ บัดนี้ - 26 พฤษภาคม 2558 ณ ตึก ภปร ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 -2256 - 4505 ,0 -2256 - 4382 หรือ 0 -2256-4000 ต่อ 4503

 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ... ลงนามถวายพระพร

อังคาร 31 มีนาคม 2558 : 08.00 น. : อาคาร ภปร ชั้น ล่าง
รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกอบด้วย รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายบริหาร รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายการคลัง รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายบริการ รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ นางไพลิน เจตน์เจริญรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานบริหาร ผศ.พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร ผศ.นพ.โสภาคย์ มนัสนยกรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพและอาคาร นางสาวมาลินี ดุสิตากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานบริการ รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤติ รศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานบริหารความเสี่ยง รศ.นพ.วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานสร้างเสริมสุขภาพ นางสาวกาญจนี โอภาสทิพากร หัวหน้าพยาบาล พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมพิธี
โอกาสนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญ แพทย์ , พยาบาล , เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 7 of 780


   

E-mail @ Chulahospital.org

Sample Image

Download แบบฟอร์มขอใช้ e-mail
คลิ๊กที่นี่

 

Polls

ร่วมให้คะแนน หน้า Website โรงพยาบาล แบบใหม่ ....
 

Who's Online

We have 12 guests online
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
   
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS